ייעוץ בבחירת מזגן

חזרו אליי עם פרטים

whatsapp icon

תקנים

תקנים ואיכות הסביבה

 

תו תקן

עמידה בהצהרת התפוקות והבטיחות
ע”פ תקן ישראלי ת”י 994

 

תו תקן מכון התקנים הישראלי

מערכת ניהול איכות מאושרת ע”פ תקן
ישראלי ת”י 2008: 9001

 

תו בטיחות

מצויין כי המוצרים הנושאים אותו עונים לדרישות הבטיחות
כמוגדר בתקנים החילם על המוצר