העגלה ריקה

תקנים

תקנים ואיכות הסביבה

 

תו תקן

 

עמידה בהצהרת התפוקות והבטיחות
ע"פ תקן ישראלי ת"י 994

 

תו תקן מכון התקנים הישראלי

 

מערכת ניהול איכות מאושרת ע"פ תקן
ישראלי ת"י 2008: 9001

 

תו בטיחות

 

מצויין כי המוצרים הנושאים אותו עונים לדרישות הבטיחות
כמוגדר בתקנים החילם על המוצר

✖

ייעוץ בבחירת מזגן

יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג