העגלה ריקה

תקנונים

9 שנות אחריות מוגבלת על מקררים - דצמבר 23

4 שנות אחריות מוגבלת על מקפיאים - דצמבר 23

4 שנות אחריות מוגבלת על מגוון מוצרי חשמל - דצמבר 23

2 שנות אחריות מוגבלת על כיריים דצמבר 23

5 שנות אחריות - דצמבר 23

3 שנות אחריות מלאות - דצמבר 23

3 שנות אחריות - דצמבר 23

2 שנות אחריות מוגבלת על כיריים אוגוסט-ספטמבר 2023

9 שנות אחריות נוספת מוגבלת למקררים אוגוסט-ספטמבר 2023

4 שנות אחריות נוספת מוגבלת על מגוון דגמי מקפיאים אוגוסט-ספטמבר 2023

4 שנות אחריות נוספת מוגבלת על מגוון מוצרי חשמל אוגוסט-ספטמבר 2023

תקנון מבצע " 3 AIROW מובנה במזגן "

5 שנות אחריות - ספטמבר 23

3 שנות אחריות - ספטמבר 23

1+2 שנות אחריות - ספטמבר 23

5 שנות אחריות - אוגוסט 23

3 שנות אחריות - אוגוסט 23

1+2 שנות אחריות - אוגוסט 23

5 שנות אחריות - יולי 23

3 שנות אחריות - יולי 23

1+2 שנות אחריות - יולי 23

5 שנות אחריות - יוני 23

1+2 שנות אחריות - יוני 23

3 שנות אחריות - יוני 23

5 שנות אחריות - אפריל 23

3 שנות אחריות - אפריל 23

1+2 שנות אחריות - אפריל 23

5 שנות אחריות - מרץ 23

3 שנות אחריות - מרץ 23

1+2 שנות אחריות - מרץ 23

5 שנות אחריות - פברואר 23

3 שנות אחריות - פברואר 23

1+2 שנות אחריות - פברואר 23

5 שנות אחריות - ינואר 23

3 שנות אחריות - ינואר 23

1+2 שנות אחריות - ינואר 23

מבצע הובלה חינם - ינואר 23

תקנון מבצע 2023 על מוצרי חשמל

2 שנות אחריות מוגבלת על כיריים ינואר 24

9 שנות אחריות מוגבלת על מקררים - ינואר 24

4 שנות אחריות מוגבלת על מגוון מוצרי חשמל - ינואר 24

4 שנות אחריות מוגבלת על מקפיאים - ינואר 24

פעילות יום האישה 2024 לקהל מקצועי

✖
ייעוץ בבחירת מזגן
יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג