✖

שירות לקוחות

✖

ייעוץ בבחירת מזגן

יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג חנות חשמל

תקנים ואיכות הסביבה

תקנים ואיכות הסביבה

 

תו תקן

עמידה בהצהרת התפוקות והבטיחות ע"פ תקן ישראלי ת"י 994
תו תקן

 

תו תקן מכון התקנים הישראלי

מערכת ניהול איכות מאושרת ע"פ תקן ישראלי ת"י 2008: 9001

תו תקן מכון התקנים הישראלי

תו בטיחות

מצויין כי המוצרים הנושאים אותו עונים לדרישות הבטיחות כמוגדר בתקנים החלים על המוצר

תו בטיחות

 

תכנים שיוסיפו לכם עוד שליטה על מיזוג האוויר שלכם:

arrow left slider arrow right slider