העגלה ריקה

חלקי חילוף - שלטים

מק"ט

תיאור

51603538700 שלט רחוק TAC-290 לוגו NEWTADIRAN RoHS
GR-305160051 שלט רחוק Y612CSPIRIT-15-17-20
GR-30511005 שלט רחוק YB1B4TADIRAN 15-17
GR-30511009 שלט TADIRAN 20 N
52001001104 שלט 35 I
52001001380 שלט אינוורטר

 

✖

שירות לקוחות

✖

ייעוץ בבחירת מזגן

יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג