ייעוץ בבחירת מזגן

חזרו אליי עם פרטים

חלקי חילוף - מנועים

מק”ט

תיאור

51301319200מנוע מאדה ANS 60/653
51301321400מנוע מאדה TNL-20/30 50HZ TAC-640
51301321600מנוע מאדה TNL-35 TAC-640
51301321700מנוע מאדה TNL-50/60230/50 TAC640
51301322700מנוע מאדה GCL-200 TAC-640
51301323300מנוע מאדה C.O.P 2.8) TQL/AHR-N-30)
51301332901מנוע מאדה 753 – ANL עם 4 מהירויות
51301333000מנוע מאדה AVL-20 פיקוד TAC-640
51301333300מנוע מאדהTQL-60/603 230V-50/60HZ
51301333600מנוע מאדה ANL-N-35-60
51301333601מנוע מאייד חמישית משופר
51301333701מנוע מאדה ANL-N-75 שליש דו כיווני
51301358301מנוע מעבה שליש משופר
51601319600מנוע מאדה GFL-150-500 TAC-600 RoHS
51601321200מנוע מעבה 230/50 RoHS YDK-160-6P
51601321201מנוע מעבה 230/50 RoHS YDK-160-6P מנוע חמישית משופר
51601321300מנוע מעבה YDK69
51601322800מנוע מאדהTAC-640 GCL-250 RoHS
51601323400מנוע מאדה AHR/TQL-N-33/35 RoHS
51601332600מנוע מעבה 230/50 RoHS YDK-160-6Q (חדש)
51601333300מנוע מאדה G-5 230V-50/60HZ RoHS
51601333701מנוע מאדה ANL-N-75 RoHS
51601334100מנוע POLE 4 מדגם – YDK370-4A
51601334200מנוע מנוע מאדה TGL-2024 ICP RoHS + G3
51601334300מנוע WIND 40
51601334800מנוע מאייד WIND 55 -65
51601334801מנוע מאדה WIND 45/55S SAGITTA 4383432
51601353100מנוע מאייד AVL 75
52001000623מנוע צעד 21I
52001000688מנוע מאייד 21A
52001000733מנוע מעבה 10R+10A
52001000843מנוע מאייד 20R+18I
52001000843מנוע מאייד21I+18A
52001000844מנוע מאייד 10R+15R+10I+15I+10A+15A
52001001080מנוע מאייד 30R+350A-350A3+32I+35I-35I3+28A
52001001081מנוע מאייד 25R+28i
52001001082מנוע מעבה 30R+ 32i
52001001083מנוע מעבה 350A-350A3+25r+28i+35I-35I3+28A
52001001107מנוע צעד 30R+ 32i+28A
52001001330מנוע מעבה 15R
52001001332מנוע מעבה 20R
52001001585מנוע מעבה 40R-40R3+42I-423I
52001001637מנוע מאייד 40R-40R3+42I-423I
52001001909מנוע מאייד S/WIND 55/3
52001002024מנוע מעבה S/WIND 45\453
52001002074מנוע מעבה S/WIND 35\353
52001002075מנוע מעבה S/WIND 553
52001002120מנוע מעבה 21I+ 21A
52001002176מנוע מעבה 18I+15A+18a
52001002238מנוע מעבה 15I
52001009376מנוע צעד 10I+15i
GR-15012062מנוע פןFN-22A/ YFK22/ GL41SPIRIT/TADIRAN-15-17
GR-15012077מנוע מאייד spirt-20
GR-150121081מנוע פןFN-14G /YFK14 /YFN14SPIRIT/TADIRAN-8-10
GR-15013066מנועFW48G/YDK48SPIRIT/TADIRAN-17-
GR-15013067מנוע FW30K /YDK30SPIRIT/TADIRAN-10-
GR-150130671מנוע FW25K /YDK23SPIRIT/TADIRAN-15-
GR-15015057מנוע FW68BSPIRIT/TADIRAN-20