העגלה ריקה

חלקי חילוף - מנועים

מק"ט

תיאור

51301319200 מנוע מאדה ANS 60/653
51301321400 מנוע מאדה TNL-20/30 50HZ TAC-640
51301321600 מנוע מאדה TNL-35 TAC-640
51301321700 מנוע מאדה TNL-50/60230/50 TAC640
51301322700 מנוע מאדה GCL-200 TAC-640
51301323300 מנוע מאדה C.O.P 2.8) TQL/AHR-N-30)
51301332901 מנוע מאדה 753 – ANL עם 4 מהירויות
51301333000 מנוע מאדה AVL-20 פיקוד TAC-640
51301333300 מנוע מאדהTQL-60/603 230V-50/60HZ
51301333600 מנוע מאדה ANL-N-35-60
51301333601 מנוע מאייד חמישית משופר
51301333701 מנוע מאדה ANL-N-75 שליש דו כיווני
51301358301 מנוע מעבה שליש משופר
51601319600 מנוע מאדה GFL-150-500 TAC-600 RoHS
51601321200 מנוע מעבה 230/50 RoHS YDK-160-6P
51601321201 מנוע מעבה 230/50 RoHS YDK-160-6P מנוע חמישית משופר
51601321300 מנוע מעבה YDK69
51601322800 מנוע מאדהTAC-640 GCL-250 RoHS
51601323400 מנוע מאדה AHR/TQL-N-33/35 RoHS
51601332600 מנוע מעבה 230/50 RoHS YDK-160-6Q (חדש)
51601333300 מנוע מאדה G-5 230V-50/60HZ RoHS
51601333701 מנוע מאדה ANL-N-75 RoHS
51601334100 מנוע POLE 4 מדגם – YDK370-4A
51601334200 מנוע מנוע מאדה TGL-2024 ICP RoHS + G3
51601334300 מנוע WIND 40
51601334800 מנוע מאייד WIND 55 -65
51601334801 מנוע מאדה WIND 45/55S SAGITTA 4383432
51601353100 מנוע מאייד AVL 75
52001000623 מנוע צעד 21I
52001000688 מנוע מאייד 21A
52001000733 מנוע מעבה 10R+10A
52001000843 מנוע מאייד 20R+18I
52001000843 מנוע מאייד21I+18A
52001000844 מנוע מאייד 10R+15R+10I+15I+10A+15A
52001001080 מנוע מאייד 30R+350A-350A3+32I+35I-35I3+28A
52001001081 מנוע מאייד 25R+28i
52001001082 מנוע מעבה 30R+ 32i
52001001083 מנוע מעבה 350A-350A3+25r+28i+35I-35I3+28A
52001001107 מנוע צעד 30R+ 32i+28A
52001001330 מנוע מעבה 15R
52001001332 מנוע מעבה 20R
52001001585 מנוע מעבה 40R-40R3+42I-423I
52001001637 מנוע מאייד 40R-40R3+42I-423I
52001001909 מנוע מאייד S/WIND 55/3
52001002024 מנוע מעבה S/WIND 45\453
52001002074 מנוע מעבה S/WIND 35\353
52001002075 מנוע מעבה S/WIND 553
52001002120 מנוע מעבה 21I+ 21A
52001002176 מנוע מעבה 18I+15A+18a
52001002238 מנוע מעבה 15I
52001009376 מנוע צעד 10I+15i
GR-15012062 מנוע פןFN-22A/ YFK22/ GL41SPIRIT/TADIRAN-15-17
GR-15012077 מנוע מאייד spirt-20
GR-150121081 מנוע פןFN-14G /YFK14 /YFN14SPIRIT/TADIRAN-8-10
GR-15013066 מנועFW48G/YDK48SPIRIT/TADIRAN-17-
GR-15013067 מנוע FW30K /YDK30SPIRIT/TADIRAN-10-
GR-150130671 מנוע FW25K /YDK23SPIRIT/TADIRAN-15-
GR-15015057 מנוע FW68BSPIRIT/TADIRAN-20

 

✖

שירות לקוחות

✖

ייעוץ בבחירת מזגן

יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג