מק"ט

תיאור

51603538700 שלט רחוק TAC-290 לוגו NEWTADIRAN RoHS
GR-305160051 שלט רחוק Y612CSPIRIT-15-17-20
GR-30511005 שלט רחוק YB1B4TADIRAN 15-17
GR-30511009 שלט TADIRAN 20 N
52001001104 שלט 35 I
52001001380 שלט אינוורטר

 

 

 

51603538700 GR-305160051 GR-30511005

NEW TADIRAN

RoHS לוגו TAC-290

שלט רחוק

Y612CSPIRIT-15-17-20

שלט רחוק

YB1B4TADIRAN 15-17

שלט רחוק

GR-30511009 52001001104 52001001380

TADIRAN 20 N

שלט

I 35

שלט

שלט אינוורטר