העגלה ריקה

קודי תקלה - MULTI

 

חיווי תקלות יחידה חיצונית Multi

תיאור תקלה

חיווי תצוגה ביחידה החיצונית

תצוגת מאדה

הפשרה מצב 1

8

/

הפשרה מצב 2

0A

/

יחידה עובדת בצורה תקינה

ON

/

תקלה ברגש קו נוזל

ראה טבלה 2

B5

תקלה ברגש קו יניקה

ראה טבלה 2

B7

במידה וכל היחידות הפנימיות מציגות F0 התקלה ביחדיה החיצונית – חוסר קרר או בעיית חשמל.

אם מדובר ביחידה אחת – פנימית בודדת -נסתרת(השאר כן עובדות) – התקלה בתצוגה.

F0

F0

רגש אוויר חוזר ביחידה הפנימית תקול (קצר / נתק)

ראה טבלה 2

F1

רגש סוללה יחידה פנימית (קצר / נתק)

ראה טבלה 2

F2

רגש אוויר חוזר ביחידה החיצונית תקול (קצר / נתק)

F3

F3

רגש סוללה ביחידה החיצונית תקול (קצר / נתק)

F4

F4

רגש דחיסה ביחידה החיצונית תקול (קצר / נתק)

F5

F5

רוטינת החזרת שמן בקירור

F7

/

הגנת לחץ גבוה

E1

E1

הגנת קפיאה בקירור

E2

E2

הגנת לחץ נמוך

E3

E3

הגנת טמ"פ דחיסה גבוהה

E4

E4

תקלת תקשורת

ראה טבלה 2

E6

התנגשות מצבים קירור / חימום

ראה טבלה 2

E7

הגנת זרם גבוה

E8

E8

הגנת משאבת מים יחידות נסתרות

E9

E9

הרצה ראשונית (מפעל)

dd

dd

חזרה מ תקלת קרר

Fo

Fo

איפוס כרטיס דרייבר

P0

P0

הגנת זרם מדחס

P5

P5

תקלת תקשורת בין כרטיס  הדרייבר לפיקוד ביחידה החיצונית

P6

P6

תקלת רגש טמ"פ צלעות קירור דרייבר

P7

P7

תקלת טמ"פ צלעות קירור דרייבר

P8

P8

הגנת קונטקטור ביחידה החיצונית

P9

P9

תקלת רכיב מודד זרם ביחידה החיצונית

Pc

Pc

הגנת חיבור חיישן

Pd

Pd

הגנת זרם AC

PA

PA

הגנת מתח נמוך

PL

PL

הגנת מתח גבוה

PH

PH

מתח זינה לא תקין

PP

PP

רוטינת החזרת שמן בחימום ובהפשרה

H1

הפשרה מאולצת

H1

H1

הגנת טמ"פ מדחס גבוהה

H3

H3

הגנת דרייבר מדחס

H5

H5

הגנת קבלי הספק

Hc

Hc

/

L9

L9

כשל בהתנעה

Lc

Lc

חוסר פאזה

Ld

Ld

תקלה בש"ס התפשטות או  בתקשורת בין הש"ס לפיקוד

dn

dn

✖
ייעוץ בבחירת מזגן
יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג