ייעוץ בבחירת מזגן

חזרו אליי עם פרטים

קודי תקלה - עילי ON/OFF

פתרון תקלות FS רלוונטי למזגנים:


TADIRAN 10i, 15i, 18i, 21i, 28i, 32i, 35i, 35i/3, 42i, 42i/3


TOP 10A, 15A


TADIRAN 10A, 15A, 18A, 21A, 32A, 35A, 35/3A

מס’שם התקלהקוד השגיאהסיבות אפשריות
1 הגנה מפני לחץ גבוהE1
 1. הכרטיס הראשי ולוח התצוגה אינם מחוברים בצורה תקינה
 2. מגע OVC בכרטיס הראשי אינו מחובר למתג הלחץ הגבוה ביחידה
 3. חיווט מתג הלחץ הגבוה מחובר בצורה רופפת
 4. עודף קרר;
 5. החלפת חום לקויה (מחליף חום חסום והקרנה לא יעילה לסביבה);
 6. טמפרטורת הסביבה גבוהה מידי בקירור (במקרה של יחידה תלת-פאזית, ייתכן שהגנת הלחץ הגבוה הופעלה על-ידי הגנת זרם יתר עקב סיבה זו)
 7. מתח זינה לא תקין (במקרה של יחידה תלת-פאזית, ייתכן שהגנת הלחץ הגבוה הופעלה על-ידי הגנת זרם יתר עקב סיבה זו)
 8. יניקת האוויר ופליטת האוויר במחליף החום הפנימי או החיצוני אינן תקינות. נוצר “קצר אויר” בחימום
 9. סתימה במסנן האוויר ובצלעות של מחליף החום ביחידה החיצונית או הפנימית
 10. סתימה בצנרת המערכת
 11. ברז הגז וברז הנוזל של היחידה החיצונית אינם פתוחים לחלוטין
 12. צריכת זרם גבוהה – OVC (מגן יתרת הזרם)
2הגנה מפני קפיאהE2
 1. חזרת אוויר לקויה ביחידה הפנימית;
 2. מהירות מאוורר לא תקינה;
 3. לכלוך במאדה;
 4. המערכת תקינה, אך רגש טמפרטורת הצינור של היחידה הפנימית אינו תקין, או שרגש טמפרטורת הצינור מחובר בצורה לקויה
3הגנת מדחס מפני לחץ נמוךE3
 1. הכרטיס הראשי ולוח התצוגה אינם מחוברים בצורה תקינה
 2. מגע LPP (פרסוסטט לחץ נמוך) בכרטיס הראשי מחובר בצורה רופפת למתג הלחץ הנמוך ביחידה
 3. חיווט מתג הלחץ הנמוך מחובר בצורה רופפת. מתג הלחץ הנמוך מקולקל או מחובר בצורה לקויה.
 4. חוסר או דליפה של קרר
4הגנת מדחס מפני טמפרטורת פליטה גבוההE4
 1. תקלה במערכת (כגון: סתימה)
 2. מהירות מאוורר היחידה החיצונית לא תקינה (קירור)
 3. כניסת אוויר לא תקינה (קירור)
 4. המערכת תקינה, אך רגש הטמפרטורה ביציאה מהמדחס אינו תקין או מחובר בצורה לקויה
 5. חוסר גז במערכת
5הגנת זרם יתרE5
 1. מתח זינה לא יציב. השינויים יהיו בטווח של 10% של המתח הנקוב המצוין בלוחית הנתונים
 2. מתח הזינה נמוך מידי, והעומס גבוה מידי
 3. מדוד את הזרם בחוטים המוליכים בכרטיס הראשי. אם הזרם אינו גבוה מהערך של הגנת זרם יתר, בדוק את הפיקוד
 4. מחליפי החום הפנימי והחיצוני מלוכלכים או שכניסת האוויר ויציאת האוויר חסומות
 5. מנוע המאוורר אינו פועל. מהירות מאוורר לא תקינה: מהירות המאוורר נמוכה מידי או שהמאוורר אינו פועל
 6. המדחס אינו פועל בצורה תקינה. רעש חריג, דליפת שמן או שטמפרטורת המעטפת החיצונית גבוהה מידי
 7. סתימה במערכת, גוש קרח, סתימה שומנית, ברז Y לא פתוח לחלוטין
6תקלת תקשורתE6
 1. קו התקשורת מחובר בתצורה לקויה. מגע לקוי בכל אחד מהקווים עלול לגרום לתקלת תקשורת
 2. אין התאמה בין הכרטיס הראשי לבין כרטיס התצוגה. התאמה לקויה בין הכרטיס הראשי לבין הכרטיס של התצוגה
 3. חיבור חוט לקוי
 4. הפיקוד מקולקל
 5. דגמים תלת פאזיים בדוק סדר פאזות , חוסר פאזה
7תקלת רגש סוללהE8
 1. בדוק תקינות רגשים לפי טבלת ערכי רגשים כללי
8רגש הטמפרטורה של היחידה הפנימית מנותק או מקוצרF1
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת הסביבה הפנימית לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש טמפרטורת החדר מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
9רגש הטמפרטורה של מאדה היחידה הפנימית מנותק או מקוצרF2
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת המאדה הפנימי לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש טמפרטורת המאדה הפנימי מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
10רגש הטמפרטורה של היחידה החיצונית מנותק או מקוצרF3
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת הסביבה החיצונית לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש vטמפרטורה של היחידה החיצונית מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
11רגש הטמפרטורה של מעבה היחידה החיצונית מנותק או מקוצרF4
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת המעבה החיצוני לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש טמפרטורת המעבה החיצוני מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
12רגש טמפרטורת הפליטה של היחידה החיצונית מנותק או מקוצרF5
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת הפליטה החיצונית לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש טמפרטורת הפליטה של היחידה החיצונית מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
13מנוע PG (מנוע מאוורר היחידה הפנימית) אינו פועלH6
 1. מגע המשוב של מנוע PG מחובר בצורה רופפת
 2. מגע הבקרה של מנוע PG מחובר בצורה רופפת
 3. להבי המאוורר מסתובבים בצורה לא חלקה, עקב התקנה לקויה
 4. המנוע הותקן בצורה לקויה ומהודק מידי
 5. המנוע מקולקל
 6. הפיקוד מקולקל
14כיפת מחבר הגישור (ג’מפר) אינה מוגנתC5
 1. כיפת מחבר הגישור (ג’מפר) חסרה בפיקוד
 2. כיפת מחבר הגישור (ג’מפר) מורכבת בצורה לקויה ואינה מהודקת
 3. כיפת מחבר הגישור פגומה
 4. הפיקוד מקולקל
15תקלה במעגל של מנוע PG (מאוורר היחידה הפנימית)U8
 1. הפיקוד מקולקל
16הפשרהH1 מצב תקין,

לא מדובר על תקלה

 

AMCOR-I

 

התקלהמקביל ל-נורה ירוקה (ON/OFF)נורה לבנה (COOLING)הערות
חסר הג’מפר(C5) 3 שניות מופסקות ואח”כ 15 הבהובים בד”כ כאשר מחליפים פיקוד ולא מעבירים את הגדר (האדום)
תקלה במנוע יחידה פנימית(H6)3 שניות מופסקות ואח”כ 11 הבהוביםתקלה במנוע מאוורר פנימי או בכרטיס
תקלה ברגש אוויר חוזר(F1) 3 שניות מופסקות ואח”כ מהבהבת פעם אחת
תקלה ברגש סוללת מאדה(F2) 3 שניות מופסקות ואח”כ מהבהבת פעמים
תקלה בפיקוד(U8)3 שניות מופסקות ואח”כ 17 הבהובים