העגלה ריקה

קודי תקלה - עילי ON/OFF

פתרון תקלות FS רלוונטי למזגנים:


TADIRAN 10i, 15i, 18i, 21i, 28i, 32i, 35i, 35i/3, 42i, 42i/3


TOP 10A, 15A


TADIRAN 10A, 15A, 18A, 21A, 32A, 35A, 35/3A

מס' שם התקלה קוד השגיאה סיבות אפשריות
1  הגנה מפני לחץ גבוה E1
 1. הכרטיס הראשי ולוח התצוגה אינם מחוברים בצורה תקינה
 2. מגע OVC בכרטיס הראשי אינו מחובר למתג הלחץ הגבוה ביחידה
 3. חיווט מתג הלחץ הגבוה מחובר בצורה רופפת
 4. עודף קרר;
 5. החלפת חום לקויה (מחליף חום חסום והקרנה לא יעילה לסביבה);
 6. טמפרטורת הסביבה גבוהה מידי בקירור (במקרה של יחידה תלת-פאזית, ייתכן שהגנת הלחץ הגבוה הופעלה על-ידי הגנת זרם יתר עקב סיבה זו)
 7. מתח זינה לא תקין (במקרה של יחידה תלת-פאזית, ייתכן שהגנת הלחץ הגבוה הופעלה על-ידי הגנת זרם יתר עקב סיבה זו)
 8. יניקת האוויר ופליטת האוויר במחליף החום הפנימי או החיצוני אינן תקינות. נוצר "קצר אויר" בחימום
 9. סתימה במסנן האוויר ובצלעות של מחליף החום ביחידה החיצונית או הפנימית
 10. סתימה בצנרת המערכת
 11. ברז הגז וברז הנוזל של היחידה החיצונית אינם פתוחים לחלוטין
 12. צריכת זרם גבוהה – OVC (מגן יתרת הזרם)
2 הגנה מפני קפיאה E2
 1. חזרת אוויר לקויה ביחידה הפנימית;
 2. מהירות מאוורר לא תקינה;
 3. לכלוך במאדה;
 4. המערכת תקינה, אך רגש טמפרטורת הצינור של היחידה הפנימית אינו תקין, או שרגש טמפרטורת הצינור מחובר בצורה לקויה
3 הגנת מדחס מפני לחץ נמוך E3
 1. הכרטיס הראשי ולוח התצוגה אינם מחוברים בצורה תקינה
 2. מגע LPP (פרסוסטט לחץ נמוך) בכרטיס הראשי מחובר בצורה רופפת למתג הלחץ הנמוך ביחידה
 3. חיווט מתג הלחץ הנמוך מחובר בצורה רופפת. מתג הלחץ הנמוך מקולקל או מחובר בצורה לקויה.
 4. חוסר או דליפה של קרר
4 הגנת מדחס מפני טמפרטורת פליטה גבוהה E4
 1. תקלה במערכת (כגון: סתימה)
 2. מהירות מאוורר היחידה החיצונית לא תקינה (קירור)
 3. כניסת אוויר לא תקינה (קירור)
 4. המערכת תקינה, אך רגש הטמפרטורה ביציאה מהמדחס אינו תקין או מחובר בצורה לקויה
 5. חוסר גז במערכת
5 הגנת זרם יתר E5
 1. מתח זינה לא יציב. השינויים יהיו בטווח של 10% של המתח הנקוב המצוין בלוחית הנתונים
 2. מתח הזינה נמוך מידי, והעומס גבוה מידי
 3. מדוד את הזרם בחוטים המוליכים בכרטיס הראשי. אם הזרם אינו גבוה מהערך של הגנת זרם יתר, בדוק את הפיקוד
 4. מחליפי החום הפנימי והחיצוני מלוכלכים או שכניסת האוויר ויציאת האוויר חסומות
 5. מנוע המאוורר אינו פועל. מהירות מאוורר לא תקינה: מהירות המאוורר נמוכה מידי או שהמאוורר אינו פועל
 6. המדחס אינו פועל בצורה תקינה. רעש חריג, דליפת שמן או שטמפרטורת המעטפת החיצונית גבוהה מידי
 7. סתימה במערכת, גוש קרח, סתימה שומנית, ברז Y לא פתוח לחלוטין
6 תקלת תקשורת E6
 1. קו התקשורת מחובר בתצורה לקויה. מגע לקוי בכל אחד מהקווים עלול לגרום לתקלת תקשורת
 2. אין התאמה בין הכרטיס הראשי לבין כרטיס התצוגה. התאמה לקויה בין הכרטיס הראשי לבין הכרטיס של התצוגה
 3. חיבור חוט לקוי
 4. הפיקוד מקולקל
 5. דגמים תלת פאזיים בדוק סדר פאזות , חוסר פאזה
7 תקלת רגש סוללה E8
 1. בדוק תקינות רגשים לפי טבלת ערכי רגשים כללי
8 רגש הטמפרטורה של היחידה הפנימית מנותק או מקוצר F1
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת הסביבה הפנימית לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש טמפרטורת החדר מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
9 רגש הטמפרטורה של מאדה היחידה הפנימית מנותק או מקוצר F2
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת המאדה הפנימי לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש טמפרטורת המאדה הפנימי מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
10 רגש הטמפרטורה של היחידה החיצונית מנותק או מקוצר F3
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת הסביבה החיצונית לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש vטמפרטורה של היחידה החיצונית מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
11 רגש הטמפרטורה של מעבה היחידה החיצונית מנותק או מקוצר F4
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת המעבה החיצוני לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש טמפרטורת המעבה החיצוני מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
12 רגש טמפרטורת הפליטה של היחידה החיצונית מנותק או מקוצר F5
 1. מגע לקוי של החיווט בין רגש טמפרטורת הפליטה החיצונית לבין הפיקוד;
 2. קצר עקב קצר עקב תקלה באחד או יותר מרכיבי הפיקוד האלקטרוני;
 3. רגש טמפרטורת הפליטה של היחידה החיצונית מקולקל (בדוק אותו על-ידי עיון בטבלת ההתנגדויות של רגש הטמפרטורה)
 4. הכרטיס הראשי אינו תקין
13 מנוע PG (מנוע מאוורר היחידה הפנימית) אינו פועל H6
 1. מגע המשוב של מנוע PG מחובר בצורה רופפת
 2. מגע הבקרה של מנוע PG מחובר בצורה רופפת
 3. להבי המאוורר מסתובבים בצורה לא חלקה, עקב התקנה לקויה
 4. המנוע הותקן בצורה לקויה ומהודק מידי
 5. המנוע מקולקל
 6. הפיקוד מקולקל
14 כיפת מחבר הגישור (ג'מפר) אינה מוגנת C5
 1. כיפת מחבר הגישור (ג'מפר) חסרה בפיקוד
 2. כיפת מחבר הגישור (ג'מפר) מורכבת בצורה לקויה ואינה מהודקת
 3. כיפת מחבר הגישור פגומה
 4. הפיקוד מקולקל
15 תקלה במעגל של מנוע PG (מאוורר היחידה הפנימית) U8
 1. הפיקוד מקולקל
16 הפשרה H1  מצב תקין,

לא מדובר על תקלה

 

AMCOR-I

 

התקלה מקביל ל- נורה ירוקה (ON/OFF) נורה לבנה (COOLING) הערות
חסר הג'מפר (C5)  3 שניות מופסקות ואח"כ 15 הבהובים  בד"כ כאשר מחליפים פיקוד ולא מעבירים את הגדר (האדום)
תקלה במנוע יחידה פנימית (H6) 3 שניות מופסקות ואח"כ 11 הבהובים תקלה במנוע מאוורר פנימי או בכרטיס
תקלה ברגש אוויר חוזר (F1)  3 שניות מופסקות ואח"כ מהבהבת פעם אחת
תקלה ברגש סוללת מאדה (F2)  3 שניות מופסקות ואח"כ מהבהבת פעמים
תקלה בפיקוד (U8) 3 שניות מופסקות ואח"כ 17 הבהובים
✖

שירות לקוחות

✖

ייעוץ בבחירת מזגן

יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג