מק"ט

תיאור

51303064510 R-22 ברז למעבה גז 1/4
51303064540 ברז ''1/4 למעבה R410A
51303064710 R-22 ברז למעבה גז 3/8
51303064740 ברז למעבה ''3/8
51303064810 ברז למעבה ''1/2 R22 לגז R-22
51303064840 ברז למעבה ''1/2
51303064910 ברז ''5/8 למעבה R22
51303064940 ברז למעבה ''5/8
51303065000 ברז ''3/4 למעבה גזR22
51303065040 R410C ברז למעבה ''3/4
51303065050 ברז למעבה ''3/8
51303070605 שסתום למערכת קירור5/8-3/8230V
51303071605 שסתום למערכת קירור35/8-1/2230V
51303072005 שסתום למערכת קירור3/4-3/8230V
51303072105 שסתום למערכת קירור3/4-1/2230V
51303072605 שסתום למערכת קירור3/8-5/16

 

 

 

51303064510 51303064540 51303064710
R-22 ברז למעבה גז 1/4 ברז ''1/4 למעבה R410A R-22 ברז למעבה גז 3/8
51303064740 51303064810 51303064840
ברז למעבה ''3/8

ברז למעבה

''1/2 R22 לגז R-22

ברז למעבה ''1/2
51303064910 51303064940 51303065000
ברז ''5/8 למעבה R22 ברז למעבה ''5/8 ברז ''3/4 למעבה גזR22
51303065040 51303065050 51303070605
R410C ברז למעבה '''3/4 ברז למעבה '''3/8

שסתום למערכת קירו

ר5/8-3/8230V

51303071605 51303072005 51303072105

שסתום למערכת קירור

35/8-1/2230V

שסתום למערכת קירור

3/4-3/8230V

שסתום למערכת קירור

3/4-1/2230V