H1 כותרת

 H2 כותרת

 H3 כותרת

 H4 כותרת

 H5 כותרת
 H6 כותרת

 פורמט

Paragraph

address
 
Preformatted
 

 

 

 

 

 

TEXT

 

AERMEC

 

 

 

 

אתרי מסחר לא מורשים

להלן רשימת אתרי אינטרנט, שאינם משווקים מורשים למכירת מוצרים
מבית תדיראן גרופ בע"מ.

לתשומת לבכם, אתרי האינטרנט המפורטים מטה אינם משווקים מורשים מטעם תדיראן גרופ בע"מ, כלומר הם אינם רוכשים את מוצרי המותגים של תדיראן גרופ בע"מ מאיתנו, לכן ייתכנו מקרים בהם לא תחול האחריות הניתנת על ידי תדיראן גרופ בע"מ למוצריה הנרכשים באתרי אינטרנט אלו (לדוגמא במקרים בהם יובאו המוצרים ביבוא מקביל ע"י גורם אחר, או במקרה בו הרוכש איננו צרכן, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981). תדיראן גרופ בע"מ אינה נושאת באחריות לתוכן הפרסומים של המשווקים שאינם מורשים, ואינה מפקחת ומבקרת את הנתונים הטכניים ומפרטי המוצרים המפורסמים באתרים אלו.

בנוסף, רוכשי המוצרים הנרכשים מאתרי האינטרנט של משווקים שאינם מורשים כמפורט מטה, לא יהיו זכאים ליהנות מהטבות שונות כגון אחריות מורחבת, המוענקת על ידי תדיראן גרופ בע"מ למוצרים הנרכשים ישירות באתרי אינטרנט של משווקים מורשים בלבד.

האחריות המורחבת כאמור הינה אחריות נוספת ומוגבלת כמפורט בחוק ותקנות הגנת הצרכן, והינה רלבנטית לגבי מוצרים מסוימים בלבד שלגביהם היא מוענקת (והכל כמפורט בפרסומי תדיראן גרופ בע"מ, בתקנון ובתעודת האחריות הרלבנטית). כל הודעה ו/או הצעה ו/או פרסום של מי מאתרי האינטרנט הבלתי מורשים המפורטים מטה, בקשר למוצרים מבית תדיראן גרופ בע"מ או בקשר לאחריות הניתנת ע"י תדיראן גרופ בע"מ ו/או בכל עניין אחר, נעשית ללא הסכמת תדיראן גרופ בע"מ וללא ידיעתה, והיא באחריותו הבלעדית של המפרסם.

דף אינטרנט זה והרשימה המופיעה בו מתעדכנים מעת לעת. הנכם מתבקשים לבדוק דף אינטרנט זה ואת הרשימה המופיעה בו לפני רכישת מוצר מבית תדיראן גרופ בע"מ, על מנת לוודא כי הנך רוכש מוצר ממשווק מורשה בלבד.

רשימת אתרי סחר לא מורשים:

 • סל-טק
 • דיילי סיל
 • סיטי דיל
 • אלקטריק דיל
 • בסט אלקטריק
 • פי מיליון
 • אלקטריק מול
 • סייל שופ
 • Hi-Fi
 • טופ סייל
 • חשמל ישיר
 • לייב סייל
 • גוד שופ
 • חשמל נטו
 • פיקס דיל
 • קל חשמל
 • חשמל פור יו
 • דינמו
 • שופ סמארט
 • Yes We Sell
 • המחסן לחשמל
 • U Buy It
 • First Price
 • מבט אינטלג'נט
 • אלקטריק סטור
 • חשמל של המדינה
 • מזגן אייר
 • גרין אייר
 • המחסן לחשמל
 • אלסקה אייר
 • עולם החשמל
 • ד"ר חשמל
 • הכל לבית
 • Home Line
 • E-Zone
 • לקנות
 • Black Price
 • אלקטריק סמייל
 • אייר קור
 • מבט אלקטריק
 • סטאר אלקטריק
 • SaleShop
 • אלקטריק סנטר
 • ענן החשמל
 • גל סייל
 • בונדד חשמל
 • הום ליין
 • יס פור יו
 • סייל שופ
 • ביג מאסלה
 • חשמל נטו
 • עזורי
 • מספר 1