מתאים לכל סוגי המזגנים

עקרונות TAC 913-914

ערכת ה 913 מאפשרת חיבור 3 דמפרים / ערכת ה 914 מאפשרת חיבור 4 דמפרים.
הערכה לא מתחברת לפיקוד המזגן ,כל חדר עובד בצורה עצמאית ונישלט ע"י השלט שלו. חובה להשאיר יציאות אוויר פתוחות ללא דמפרים מכיוון שהמערכת אינה מכילה דמפר ל BY-PASS.