מתאים לדגמי :

WIND-R , SUPER WIND-R

 עקרונות TAC 911

ניתן להתקין עד 8 דמפרים בקטרים 8" , 10" , 12" יש אפשרות לעבוד בשתי תצורות : מצב חלקי ומצב מלא . ניקבע ע"י כפתור בתחתית הפיקוד. חיבור מספר 8 מיועד ל BY-PASS בקוטר 10" - במצב מלא חובה לחבר! יש לחבר את המערכת לפיקוד המזגן  (אחד מחיבורי התצוגה הפנויים - כחול/אדום/לבן)

 מצב  מלא   - עקרונות :

כאשר הותקנו דמפרים על כל יציאות האוויר נעביר את כפתור המצבים למצב מלא. כל חדר נישלט בצורה עצמאית ע"י שלט הדמפר. רגש הטמפרטורה נמצא בשלט הדמפר וחובה למקם את שלט הדמפר בקשר עין עם עינית הדמפר. יש לכוון את השלט הראשי , בקירור 2 מעלות מתחת לחדר הקר ביותר ובחימום 2 מעלות מעל החדר החם ביותר. כשאין דרישה למיזוג מכל החדרים יכבה המזגן , כאשר יש דרישה מחדר ראשון ידלק המזגן. כאשר יורדת הדרישה למיזוג והדמפרים נסגרים תרד מהירות המאוורר מגבוהה לבינונית ומבינונית לנמוכה וההפך. דמפר BY-PASS ללא עינית ושלט יתפקד רק כ BY-PASS , עם נוסיף לו שלט ועינית יתפקד גם כדמפר רגיל.

מצב חלקי :

כאשר אין דמפרים על כל יציאות האוויר נעביר את כפתור המצבים למצב חלקי. אין צורך ב BY-PASS. במצב זה כל חדר נישלט בצורה עצמאית ע"י השלט שלו (כמו במצב מלא), אולם המזגן ידלק ויכבה כרגיל בהתאם לדרישת הטמפרטורה בשלט הראשי של המזגן ולחיישן הטמפרטורה באוויר החוזר.

 מתאים לדגמי:

WIND-R , SUPER WIND-R