מק"ט

תיאור

52001000535 רגש אוויר 40R-40R3,28I,32I,28A
52001000650 רגש סוללה 40R-40R3+28A
51303502140 רגש 2- THמ 0.23
51303502330 רגש TH-1 מ 1.8
51303502710 TAC-600 רגש TH-1 מ 0.25
51603502110 רגש TH-2/3 אורך 0.7 מטר RoHS
51603502130 RoHS רגש TH-2/3 מ 1.8
51603502140 רגש'RoHS 0.23 מ TH-2
51603502610 רגש0.7 מ TAC-600 TH-2/3 RoHS
51603502620 רגש TAC-600 1.8 M TH-2/3 RoHS
51603502660 רגש TGL-35 TAC-600 0.35 M TH-2 RoHS
51603502720 רגש 0.7 מ TAC-600 TH-1 RoHS
51603502730 רגש TAC-600 1.8M TH-1 RoHS
51603502790 רגש TGL-35 TAC-600 0.35 M TH-1 RoHS
52001000535 רגש אוויר 25R+30R+350A-350A3+42I-42I3-35+18A+21A
52001000535 רגשTH-1 על הסוללה TADIRAN-20
52001000650 רגש סוללה 10R+15R+20R+25R+30R+18I+21I+350A-350A3+42I-42I3-35+18A
52001000775 רגש אוויר 10R+15R+20R+10I+15I+10A+15A
52001001393 רגש סוללה 25R+30R
52001001394 רגש אוויר חוזר 25R
52001001608 רגש סוללה 40R-40R3
52001001823 רגש סוללה S/WIND 55/3
52001001827 רגש אוויר S/WIND 55/3
52001002069 רגש S/WIND 45\453
52001002076 רגש S/WIND 553
52001002077 רגש S/WIND 553
52001002096 רגש אוויר חוזר 32I-35 -42-28+רגש S/WIND 45\453
52001002097 רגש S/WIND 35\353+S/WIND 40\403+S/WIND 45\453+S/WIND 553
52001002099 רגש S/WIND 35\353+S/WIND 40\403
52001002288 רגש סוללה 10I+15I+10A+15A+21A
52001009988 רגש סוללה 32I-35 -42-28-i+28A
5.20001E+11 רגש אוויר חוזר 30R

 

 

52001000535 52001000650 51303502140
רגש אוויר 40R-40R3,28I,32I,28A רגש סוללה 40R-40R3+28A רגש 2- THמ 0.23
51303502330 51303502710 51603502110
רגש TH-1 מ 1.8 TAC-600 רגש TH-1 מ 0.25 רגש TH-2/3 אורך 0.7 מטר RoHS
51603502130 51603502140 51603502610
RoHS רגש TH-2/3 מ 1.8 רגש'RoHS 0.23 מ TH-2 רגש0.7 מ TAC-600 TH-2/3 RoHS
51603502620 51603502660 51603502720
רגש TAC-600 1.8 M TH-2/3 RoHS רגש TGL-35 TAC-600 0.35 M TH-2 RoHS רגש 0.7 מ TAC-600 TH-1 RoHS
51603502730 51603502790 52001000535
רגש TAC-600 1.8M TH-1 RoHS רגש TGL-35 TAC-600 0.35 M TH-1 RoHS רגש אוויר 25R+30R+350A-350A3+42I-42I3-35+18A+21A
52001000535 52001000650 52001000775
רגשTH-1 על הסוללה TADIRAN-20 רגש סוללה 10R+15R+20R+25R+30R+18I+21I+350A-350A3+42I-42I3-35+18A רגש אוויר 10R+15R+20R+10I+15I+10A+15A
52001001393 52001001394 52001001608
רגש סוללה 25R+30R רגש אוויר חוזר 25R רגש סוללה 40R-40R3
52001001823 52001001827 52001002076
רגש סוללה S/WIND 55/3 רגש אוויר S/WIND 55/3 רגש S/WIND 553
52001002077 52001002096 52001002097
רגש S/WIND 553 רגש אוויר חוזר 32I-35 -42-28+רגש S/WIND 45\453 רגש S/WIND 35\353+S/WIND 40\403+S/WIND 45\453+S/WIND 553
52001002099 52001002288 52001009988
רגש S/WIND 35\353+S/WIND 40\403 רגש סוללה 10I+15I+10A+15A+21A רגש סוללה 32I-35 -42-28-i+28A