פתרון בעיות
WIND P, SUPER WIND P, WIND A, SILENT WIND
SUPER SLIM P
WAVE P

התראה על מצב מסנן

יחידת הבקרה סופרת את שעות הפעלת המפוח במזגן. לאחר 250 שעות הפעלה תופיע התרעה על הצורך בניקוי המסנן.

ההתראה תופיע רק לאחר הדלקת היחידה בעזרת לחצן הכיבוי/הפעלה  כאשר על התצוגה יופיעו האותיות FL למשך 5 שניות ובנוסף ישמעו 2 צפצופים.

איפוס מונה המסנן

לאחר ניקוי המסנן יש צורך לאפס את מונה שעות עבודת המפוח. לשם כך, לחץ על לחצן הכיבוי/הפעלהלמשך 5 שניות ברציפות. מונה שעות העבודה יאופס והספירה תחל מחדש.

חיווי תקלות

ברגע שמופיע קוד תקלה על גבי התצוגה, יש לפנות למוקד השירות של תדיראן.

בזמן תקלה תאורת הרקע מאירה עד לסילוק התקלה.

להלן קודי התקלות ופירושם.

קוד תקלה מזגני F/S מזגני אינוורטר
01 תקלה ברגש האוויר החוזר תקלה באחד מרגשי הטמפ' ביחידה הפנימית
02 תקלה ברגש הסוללה  תקלה באחד מרגשי הטמפ' ביחידה החיצונית 
03 תקלת לחץ נמוך  תקלה בתקשורת בין יחידות המערכת 
04 תקלת לחץ גבוה  תקלה ביחידה החיצונית 
05 תקלת מתח נמוך  תקלה ביחידה הפנימית 
06 תקלת מתח גבוה  תקלה בכרטיס ה- Driver ביחידה החיצונית 
07   לא ישים (אופציה בלבד)
08 חוסר תקשורת בין התצוגה לפיקוד  
09 תקלת רגש תצוגה  

 

WIND R, SUPER WIND R

קוד תקלה תיאור התקלה
E1  

הגנת מדחס מפני לחץ גבוה

E2   

הגנת היחידה הפנימית מפני קפיאה

E3   

הגנת מדחס מפני לחץ נמוך

E4   

הגנת מדחס מפני טמפרטורת פליטה גבוהה

E5   

הגנת מדחס מפני עומס יתר

E6   

תקלת תקשורת ו/או סדר פאזות או חוסר פאזה בדגמים תלת פאזיים

E9   

הגנת מפני גלישת מים

F0   

תקלה ברגש טמפרטורת החדר בכניסת האוויר החוזר ביחידה הפנימית

F1   

תקלת רגש מאדה

F2   

תקלת רגש מעבה

F3   

תקלת רגש טמפרטורת סביבה ביחידה החיצונית

F4  תקלת רגש טמפרטורת פליטה
F5   

תקלת רגש טמפרטורת סביבה בכרטיס התצוגה (או בכרטיס ה-LED)