זיהוי קודי תקלה בעזרת נוריות במעבה
WIND INV 40A, 50, 55, 50, 65
SUPER WIND INV 40, 50
SUPER SLIM INV 35
AQUA AIR

פתרון אפשרי

מהות התקלה

קוד תקלה ( מחשב\ אינברטק)

קוד תקלה בתצוגת החדר

תקלות מאדה

 1. בדוק האם הרגש מחובר היטב?

 2. בדוק את התנגדות הרגש.

 3. החלף את הרגש.

תקלה ברגש T)HI1 לבן)

E1

 (הבהוב אחד בפיקוד המאדה)

01

(תקלה באחד מרגשי המאדה)

תקלה ברגש T)HI4 לבן)

E2

 (2 הבהובים בפיקוד המאדה)

תקלה ברגש T)HI3 לבן)

E3

 (3 הבהובים בפיקוד המאדה)

תקלה ברגש T)HI2 לבן)

 

E4

 (4 הבהובים בפיקוד המאדה)

 1. בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש.

 2. בדוק את ניקיון מסנני האוויר וסוללת המאדה.

 3. בדוק תקינות מנוע מאדה.

 4. בדוק את כמות הקרר (עודף קרר).

 5. בדוק את תפקוד שסתום ההתפשטות האלקטרוני.

טמפ' במרכז הסוללה

(T-HI3 שחור) גבוהה מדי

בחימום (<57Co)

E5

 (5 הבהובים בפיקוד המאדה)

05

(תקלה ביחידה

הפנימית)

 1. בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש.

 2. בדוק את ניקיון מסנני האוויר וסוללת המאדה.

 3. בדוק תקינות מנוע מאדה.

 4. בדוק את כמות הקרר (חוסר קרר).

 5. בדוק את תפקוד שסתום ההתפשטות האלקטרוני.

טמפ' במרכז הסוללה

( T-HI3שחור) נמוכה מדי

בקירור(>-4Co)

E6

 (6 הבהובים בפיקוד המאדה)

 1. האם התקשורת מופרדת מהזינה?

 2. בדוק את קוטביות החיבורים.

 3. בדוק את חיבורי כבלי התקשורת בין היחידות.

 4. הרכב כרטסוני תקשורת.

 5. החלף פיקוד מאדה ו/או כרטיס ראשי במעבה.

אין תקשורת בין היחידה הפנימית ליחידה החיצונית

E7

 (7 הבהובים בפיקוד המאדה)

03

(תקלה בתקשורת בין יחידות המערכת)

תקלות מעבה

תקלה זו אינה ישימה באינוורטר.

הגנת לחץ גבוה

(אופציונאלי לבקר לחץ).

E1

 ( הבהוב אחד בכרטיס הראשי)

04

(תקלה ביחידה החיצונית)

הגנת לחץ נמוך (אופציונאלי לבקר לחץ).

E2

(2 הבהובים בכרטיס הראשי )

 1. בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש.

 2. בדוק האם הרגש מחובר היטב?

 3. בדוק את התנגדות הרגש.

 4. החלף את הרגש.

 

תקלה ברגש TH02-

רגש צינור הדחיסה ביציאה

מהמדחס (לבן).

E3

(3 הבהובים בכרטיס הראשי )

02

(תקלה באחד מרגשי המעבה)

תקלה ברגש TH01-

רגש צינור היניקה בכניסה

למדחס (שחור).

E4

(4 הבהובים בכרטיס הראשי)

תקלה ברגש TH03-

רגש הכניסה לסוללה (צהוב).

E5

 (5 הבהובים בכרטיס הראשי )

תקלה ברגש TH04-

רגש היציאה מהסוללה (ירוק).

E6

(6 הבהובים בכרטיס הראשי)

תקלה ברגש TH05-

רגש טמפ' סביבה (אדום).

E7

(7 הבהובים בכרטיס הראשי)

 1. האם התקשורת מופרדת מהזינה?

 2. בדוק את קוטביות החיבורים.

 3. בדוק את חיבורי כבלי התקשורת בין היחידות.

 4. הרכב כרטסוני תקשורת.

 5. החלף פיקוד מאדה ו/או כרטיס ראשי במעבה.

אין תקשורת בין היחידה החיצונית ליחידה הפנימית.

E8

(8 הבהובים בכרטיס הראשי)

04

(תקלה ביחידה

החיצונית)

 1. בדוק את כמות הקרר (חוסר קרר).

 2. בדוק את תפקוד השסתום האלקטרוני.

 3. בדוק את תפקוד מנוע המאדה (בחימום).

טמפ' רגש H02 ( Tלבן)

גבוהה מדי (>Cס116).

E9

(9 הבהובים בכרטיס הראשי)

 1. בדוק את תפקוד מנוע המעבה(בקירור)

 2. בדוק את ניקיון סוללת המעבה.

 3. בדוק שאין קצרי אוויר ביחידת המעבה.

טמפ' רגשTHO4  גבוהה מדי

(במצב קירור)(>Cס64).

E10

(10 הבהובים בכרטיס הראשי)

 1. בדוק את חיבור׳ צמת התקשורת שבין הכרטיס הראשי במעבה לבין כרטיס המדחס (הדרייבר).

 2. החלף את צמת התקשורת.

 3. החלף את הכרטיס הראשי /או את כרטיס המדחס(דרייבר) במעבה.

אין תקשורת בין כרטיסי

המעבה ביחידה החיצונית.

E11

(11 הבהובים בכרטיס הראשי)

06

(תקלה במערכת

ההינע של

המדחס)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. בדוק תקינות מערכת הקירור(וודא נעילת תדר).

 2. בדוק מתח בין פאזות R S T.

 3. בדוק את חיבור׳ קופסת הקבלים.

הגנת (Driver Board) IPM

E12

(12 הבהובים בכרטיס הראשי)

 1. בדוק מתחים בין הניוטרל לבין R S T בכרטיס הדרייבר.
 2. בדוק את תקינות קופסת הקבלים.
 3. החלף את כרטיס הדרייבר.

הגנת זרם יתר על מדחס.

E13

(13 הבהובים

בכרטיס ה- MAIN)

 1. בדוק תקינות מערכת הקירור(וודא נעילת תדר)
 2. בדוק מתחים בין הניוטרל לבין ! 5 מ בכרטיס הדרייבר.
 3. בדוק את תקינות קופסת הקבלים.
 4. ה חלף את כרטיס הדרייבר.

הגנת זרם יתר על מדחס.

E13

(13 הבהובים

בכרטיס ה- MAIN)

 1. בדוק את תקינות המדחס.
 2. ה חלף את כרטיס הדרייבר.

מתח השל המדחס גבוה מדי או נמוך מדי.

E14

(14 הבהובים

בכרטיס  ה- MAIN)

תקלה זו אינה ישימה באינוורטר.

מדחס או יחידה פנימית לא מתאימים

(התקלה תופיע רק בקווי הייצור של הפיקוד בסין).

E15

(15 הבהובים

בכרטיס  ה- MAIN)

 1. בדוק חוסר פאזות במתח הזינה.
 2. בדוק את קופסת הקבלים.
 3. ה חלף את כרטיס המדחס (הדרייבר).

זליגה בפאזת ה- IMP

  (Driver Board).

E16

(16 הבהובים

בכרטיס  ה- MAIN)

החלף את כרטיס המדחס (הדרייבר).

תקלה בחומרת  ה- IMP  (Driver Board).

E17

(17 הבהובים

בכרטיס  ה- MAIN)

 1. בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש.
 2. בדוק האם הרגש מחובר היטב?
 3. החלף את הרגש.

תקלה ברגש ה- IGBT (רגש צלעות הקירור).

E18

(18 הבהובים

בכרטיס  ה- MAIN)

 1. בדוק עם טרמומטר את קריאת הרגש.
 2. בדוק האם הרגש מחובר היטב?
 3. בדוק את תפקוד מנוע המעבה.
 4. בדוק את ניקיון סוללת המעבה.
 5. בדוק שאין קצרי אוויר ביחידת המעבה.

טמפ' רגש ה- IGBT (רגש צלעות הקירור) גבוהה מדי

(>0c83).

E19

(19 הבהובים

בכרטיס  ה- MAIN)

החלף את הכרטיס הראשי

תקלה בנתוני ה- EEPROM (פרמטרים שגויים).

E20

(20 הבהובים

בכרטיס  ה- MAIN)

04

(תקלה ביחידה החיצונית)

בדוק את מתח הרשת

מתח הרשת המסופק גבוה מדי או נמוך מדי הרשת

 

E21

(21 הבהובים

בכרטיס  ה- MAIN)

 

AQUA BOX

קוד התקלה  תיאור התקלה
E1 תקלה ברגש TH1 או TH2 במערכת ה- AQUA BOX.
E2 תקלת תקשורת בין יחידת ה- AQUA BOX לבין יחידת המזגן.
E3 הגנת תפוקה.
E4 הגנת טמפרטורה.
E5 תקלה במזגן האינוורטר.