סוג המזגן דגם המזגן קוטר צנרת גז (אינטשים) אורך צנרת *מקסימאלי (מטרים) הפרש גובה מקסימאלי (מטרים) תוספת גז קירור לכל מטר צנרת נוסף מעל ל-8 מ’ הראשונים (גרם) תוספת שמן לכל מטר צנרת נוסף מעל ל-8 מ’ הראשונים (גרם) נדרש מלכודת שמן
עיליים ON-OFF TADIRAN 18i / 18A / ALPHA 18 1/4-1/2 15 5 20 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
TADIRAN 10i / 10A, TOP-10A / ALPHA 10 1/4-3/8 15 5 20 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
TADIRAN 15i / 15A, TOP-15A / ALPHA 15 1/4-1/2 15 5 20 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
TADIRAN 21i / 21A / ALPHA 21 1/4-1/2 25 10 20 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
TADIRAN 28i / 28A / ALPHA 28 1/4-5/8 30 20 30 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
TADIRAN 32i 1/4-5/8 30 20 30 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
TADIRAN 35i 1/4-5/8 30 20 30 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
TADIRAN 35i/3 / 35A/3 / 35A 3/8-5/8 30 20 30 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
TADIRAN 42i 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
TADIRAN 42i/3 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' נדרש
עיליים INVERTER TADIRAN U COOL INV 10 1/4-3/8 15 10 20 אין צורך להוסיף עד 15 מ' לא נדרש
TADIRAN U COOL INV 15 1/4-1/2 15 10 20 אין צורך להוסיף עד 15 מ' לא נדרש
TADIRAN U COOL INV 20 1/4-1/2 15 10 20 אין צורך להוסיף עד 15 מ' לא נדרש
TADIRAN INVERTER 120A 1/4-3/8 15 10 20 אין צורך להוסיף עד 15 מ' לא נדרש
TADIRAN INVERTER 160A 1/4-3/8 15 10 20 אין צורך להוסיף עד 15 מ' לא נדרש
TADIRAN INVERTER 220A 1/4-1/2 25 10 20 אין צורך להוסיף עד 15 מ' לא נדרש
TADIRAN INVERTER 300A 1/4-5/8 30 20 20 אין צורך להוסיף עד 15 מ' לא נדרש
TADIRAN INVERTER 350A 1/4-5/8 30 20 20 אין צורך להוסיף עד 15 מ' לא נדרש
TADIRAN INVERTER 450A 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' לא נדרש
TADIRAN INVERTER 450/3A 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף עד ל-15 מ' לא נדרש
מיני מרכזי ON-OFF WIND 35/3P 1/4-5/8 30 20 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
WIND 47P 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
WIND 47/3P 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
WIND 52/3P / 50/3P-IL 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
WIND 55/3P-IL 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
WIND 65/3P 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
SILENT WIND - 47/3P 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
SILENT WIND - 55/3P 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
SILENT WIND - 65/3P 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
מיני מרכזי ON-OFF WAVE - 35/3P / 35P 3/8-5/8 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
WAVE - 40P 3/8-5/8 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
WAVE - 40/3P 3/8-5/8 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
WAVE - 50/3P 3/8-3/4 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
נסתר ללחץ סטטי נמוך SUPER SLIM 25 1/4-5/8 30 20 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
SUPER SLIM 25 3/8-5/8 30 20 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
מוסדי SPACE 25R 1/4-5/8 30 15 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
SPACE 30R 1/4-5/8 30 15 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
SPACE 35R 1/4-5/8 30 15 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
SPACE 35/3R 1/4-5/8 50 30 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
SPACE 40R 3/8-5/8 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
SPACE 40/3R 3/8-5/8 50 30 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
מיני מרכזי WIND INV 40A 3/8-3/4 50 30 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
אינוורטר WIND-INV 50/3 / 40/3A 3/8-3/4 50 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
  WIND-INV 60/3 3/8-3/4 50 40 אין צורך להוסיף לא נדרש
   
  WIND-INV 65/3 3/8-3/4 לא נדרש
  SUPER SLIM INV 25 3/8-5/8 30 20 20 אין צורך להוסיף עד 15 מ' לא נדרש
  SUPER SLIM INV 35 3/8-3/4 50 30 30 אין צורך להוסיף לא נדרש
  SUPER WIND INV 40 3/8-3/4 50 30
  SUPER WIND INV 50/3 3/8-3/4 50 30
מולטי אינוורטר TADIRAN MULTI 10i , TADIRAN MULTI U COOL 10i 1/4-3/8 נא ראה קטלוג מולטי להתקנה כפונקציה של גודל מעבה אין צורך לא נדרש
TADIRAN MULTI 15i , TADIRAN MULTI U COOL 15i 1/4-3/8
TADIRAN MULTI 20i , TADIRAN MULTI U COOL 20I 1/4-1/2
TADIRAN MULTI 25i 3/8-5/8
TADIRAN MULTI 35i 1/4-5/8
TADIRAN MULTI 1/4-1/2
CASSETTE 20i
TADIRAN MULTI LOW 10i 1/4-3/8
TADIRAN MULTI LOW 15i 1/4-3/8
TADIRAN MULTI LOW 20i 1/4-1/2
TADIRAN MULTI LOW 25i 3/8-5/8
TADIRAN MULTI WAVE 35i 3/8-5/8
הערה: מתקין יקר שים לב! : אורך צנרת מינימאלי בהתקנה הינו 2 מטר לפחות
 
הערה: בתפוקה של 27,000 BTU ומעלה, מומלץ שאורך הצנרת המינימאלי יהיה 4 מטר לפחות.

 

הערה: מתקין יקר שים לב! אורך צנרת מינימאלי בהתקנה הינו 2 מטר לפחות.
* אורך צנרת *מקסימאלי (מטרים) - כולל הגובה

** יש להוסיף 20 גרם שמן לכל מטר נוסף 

 

 

מרחקים ומגבלות התקנה דגם Multi i 1:2 * Multi i 1:3 Multi i 1:4 Multi i 1:5
מרחק מקסימאלי בין יחידה פנימית בודדת לחיצונית מטר 10 20 20 25
סך כללי אורך צנרת מטר 20 70 70 80
הפרש גובה מקסימאלי בין יחידה פנימית לחיצונית מטר 5 10 10 15
הפרש גובה מקסימאלי בין יחידות פנים מטר 7.5 7.5 7.5 7.5
מס’ יחידות מינימאלי ומקסימאלי שניתן לחבר ליחידה החיצונית יח’ מ-1 ועד 2 מ-2 ועד 3 מ-2 ועד 4 מ-2 ועד 5
כמות קרר במעבה ק”ג 1.35 2.2 2.2 4.8
תוספת קרר למטר (מעל 8 מ’ אורך כללי של צנרת במערכת) 20 גרם

 

 

*   במקרה של חיבור יחידה דגם 20 ניתן לחבר רק יחידה אחת ותפוקתה לא תעלה על 17000 BTU
* * ביחידות חוץ מולטי 1:3, 1:4 ו-1:5 לא ניתן לחבר יחידה פנימית בודדת.