מכונות כביסה - איתור תקלות

תקלה - המכונה אינה מתחילה לפעול:

בדוק/קי שהדלת סגורה היטב. במידה וכן עבור/י לשאלה הבאה : בדוק שהמכונה מחוברת לחשמל. במידה וכן עבור/י לשאלה הבאה : ודאו שהנתיך לא קפץ בתיבת הנתיכים. במידה ולא עבור/י לשאלה הבאה : שאל אם לחצן הפעלה " START/PAUSE " הופעל .

תקלה - מים אינם נכנסים למכונה:

בדוק האם הברז פתוח? במידה וכן עבור/י לשאלה הבאה : בדוק האם יש מים בברז? במידה וכן עבור/י לשאלה הבאה : בדוק האם צינור כניסת המים מחוץ או מקופל? במידה ולא עבור/י לשאלה הבאה : בדוק האם המסנן של צינור המים סתום?

תקלה - המכונה מתמלאת ומתרוקנת מיד:

בדוק אם צינור הניקוז ממוקם נמוך מידי , צריך להיות מינימום 60 ס"מ מהרצפה.

תקלה - יש נזילת מים על הרצפה:

שאל/י את הלקוח אם הכניס יותר מידי אבקת/נוזל כביסה. קצף עלול לגרום לנזילת מים. הכמות המומלצת הינה כף (מרק) אחת . במידה ולא עבור/י לשאלה הבאה : הנחה את הלקוח לבדוק אם יש נזילה מאזור ראש הברז או מהחיבור/הברגה של צינור כניסת המים לברז או למכונה ,לא תמיד קל לראות זאת, כיוון שהמים לרוב נוזלים לאורך הצינור. - אם הבעיה בברז יש להפנות לשרברב ואם הנזילה מאזור החיבור / הברגה של הצינור יש לבקש לחזק את הצינור על ידי שימוש בסמרטוט ייבש .

תקלה - המכונה רועדת או מרעישה:

במידה והמכונה חדשה ,שאל/י האם הוסרו כל בורגי החיזוקים? במידה וכן עבור/י לשאלה הבאה : שאל אם המכונה לא נוגעת בחפץ כלשהו שעלול לגרום לוויברציות. במידה ולא עבור/י לשאלה הבאה : שאל/י אם כל ארבעת הרגליות מונחות היטב על הרצפה והמכונה לא מתנדנדת . במידה וכן עבור/י לשאלה הבאה : שאל/י אם הופעלה תוכנית עם מעט כביסה - במצב זה המכונה נכנסת לחוסר איזון ויכולה לרעוד ו/או להרעיש - זה אופייני ותקין. במידה ולא עבור/י לשאלה הבאה : שאל אם הרעש נשמע לסירוגין או באופן קבוע - אם לסירוגין ,יכול להיות בגלל אבזמים וכפתורים . אם באופן קבוע תיתכן תקלה.

תקלה - שאריות תכשיר כביסה במגירה בסיום התוכנית:

הנחה את הלקוח לבדוק את לחץ המים בברז על ידי ניתוק צינור הכניסה ופתיחת הברז לתוך דלי מים במידה וכן עבור/י לשאלה הבאה : בזמן שצינור כניסת המים פורק הנחה את הלקוח לבדוק את הפילטר בצינור כניסת המים - במידה וסתום יש לנקותו . במידה ולא עבור/י לשאלה הבאה : הנחה את הלקוח לשטוף את מגירת החומרים ולהכניס את תכשיר הכביסה לחלק הפנימי של המגירה

תקלה - נשארים מים בתא מרכך בתום הכביסה :

יש להנחות את הלקוח לנקות את ה- "סיפון" במגירת החומרים (ניתן להיעזר בחוברת הוראות השימוש) .

תקלה - המכונה אינה מנקזת/סוחטת:

ודא עם הלקוח שצינור הניקוז אינו לחוץ או מקופל. במידה ולא עבור/י לשאלה הבאה : ודא עם הלקוח שמפסק ביטול סחיטה או מפסק תוף מלא מים לא הופעל . במידה ולא עבור/י לשאלה הבאה : הנחה לפתוך את הפילטר ,בעזרת חוברת הוראות השימוש ולוודא שהוא נקי והפרופלור חופשי

תקלה - מכונת כביסה מקצרת:

בקש/י מהלקוח לבדוק את המכונה בשקע אחר על ידי כבל מאריך . במידה ותקין עבור/י לשאלה הבאה : אם המכונה חדשה - שאל אם הקצר הוא בכל הבית או בנתיך אחד ,במידה ונתיך אחד קפץ ,יש להנחות את הלקוח ולהסביר כי הנתיך שצריך להיות הוא 16A ועליו להתייעץ עם בעל מקצוע.