תדיראן ESCO ופרויקטים

התייעלות אנרגטית

תדיראן ESCO ופרויקטים הינה חטיבת שירותי האנרגיה של תדיראן, המספקת פתרונות התייעלות אנרגטית לתחום המוסדי והתעשייתי. החטיבה משמשת כ"ספק שירותי אנרגיה"
Esco - Energy Services Company ומעניקה פתרונות אנרגיה מלאים  (בצד ההיצע והביקוש), לרבות פתרונות מימון. תדיראן ESCO  ופרויקטים רשומה כחברת ESCO מאושרת במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.השירות
תדיראן ESCO ופרויקטים נותנת שירותים תומכי פתרונות בתחום התייעלות אנרגטית, הפחתת צריכ ת אנרגיה, חיסכון כספי, ניהול אנרגיה, הספקת אנרגיהמקומית, הספקת מערכות אנרגיה שונות (בתחום ההיצע והביקוש), מערכות לביטחון אנרגטי ועוד. לתדיראן ייחודיות כפולה מבין כל ספקי שירותי האנרגיה האחרים: היכולת להתמודד עם פרויקטים מולטי-דיסציפלינאריים והנכונות להבטיח את הצלחת הפתרון.

תהליך העבודה
תדיראן ESCO ופרויקטים מספקת ייעוץ, ניתוח פוטנציאל טכני וטכנו-כלכלי,קביעת הפתרון, תכנון מפורט מותאם לקוח, התנהלות מול רשויות, ביצוע, ניהול,פיקוח, הרצה, תפעול ותחזוקה.
שלב 1 - לימוד הלקוח: מומחי תדיראן מבצעים מהלך תחקור אצל הלקוח,במסגרתו נאסף מידע על היקף הצריכה הקיים (כמות צריכה, איתור צרכני אנרגיה, זיהוי מקורות אנרגיה נוכחיים), ונבנה פרופיל צריכת אנרגיה נוכחי ועתידי (שעות צריכה, יעדי צריכה, פעילות לקוח נוכחית ומתוכננת).
שלב 2 - ניתוח פוטנציאל: תדיראן מבצעת, על בסיס נתוני הלקוח, ניתוח פוטנציאל מיטוב ביצועי האנרגיה, הפחתת הוצאות בתחום האנרגיה, או השגת כל יעד אחר, הקשור לאנרגיה (כגון, הפחתת פליטות גזי חממה).
שלב 3 - הצעת פתרונות: תדיראן תציע בעקבות הניתוח פתרון או מספר פתרונות, התואמים את צרכי הלקוח מההיבטים השונים, תוך הצגת היתרונות והחסרונות של הפתרונות המוצעים. הפתרונות יכולים להיות מוגבלים לשינויי התנהגות או תפעול, הצעה להחלפת ציוד או שדרוג, יזמות מצד הלקוח, הפיכת האנרגיה מהוצאה להכנסה ועוד. חשוב לציין, שכל ההצעות של תדיראן
מותאמות ספציפית ללקוח, לצרכים ולרצונות שלו, הן מההיבט הטכני וכן מההיבט העסקי.

ההצעה העסקית
תדיראן ESCO ופרויקטים אינה חברת ייעוץ אלא חברה מבצעת להספקת פתרונות. לכן, תדיראן תציג ללקוח הצעה עסקית או מספר אלטרנטיבות עלמנת לבצע את הפתרונות המוצעים.
תדיראן מעניקה שירותים במספר מבני התקשרות, המבוססים כולם על עקרון של תגמול מותנה תוצאות (Performance contracting)
1.חיסכון מובטח: בשיטה זו יעד ההתקשרות הינו הפחתה בצריכה או בהוצאות האנרגיה של הלקוח. השיטה דומה לעסקה קבלנית: תכנית מדוקדקת, מפרט טכני, כתב כמויות, לוח זמנים לפרויקט, מחיר ותנאי תשלום. בתום ביצוע ההתקנה, תדיראן תנפק ללקוח בטוחה, ממנה יוכל להיפרע במידה והחיסכון לא הושג. במבנה זה, הסיכונים הטכניים חלים על תדיראן(סיכונים הכרוכים בתפקוד הציוד והשגת יעד החיסכון). שיטה זו הופעלה בהצלחה בפרויקט מול ארבעה גופים ממשלתיים במקביל.
2.השתתפות בחיסכון: בשיטה זו תדיראן לוקחת על עצמה את מלוא מימון הפרויקט, כשהיא נפרעת מאחוז מסוים של החיסכון, שנקבע מראש, במהלך התקופה. במבנה זה חלים על תדיראן הסיכונים הטכניים והפיננסיים גם יחד.
שיטה זו מופעלת בהצלחה על ידי תדיראן בפרויקט "שמים כחולים" – מכרז התייעלות אנרגטית הגדול במדינה של 11 בתי חולים ממשלתיים (מיזוג אוויר,
מים, חשמל, תאורה ועוד).
3.עסקת אנרגיה: השיטה מתאימה בעיקר ללקוח הרוצה לחסוך כסף ולאו דווקא אנרגיה. בעסקה זו תדיראן מבצעת על חשבונה את ההשקעות הדרושות על מנת להשיג את החיסכון ומספקת את הצרכים האנרגטיים. הלקוח, מצדו,נהנה מהנחה כספית מידית וקבועה, על בסיס שוטף, לתקופה שנקבעה מראש.
בתקופת ההתקשרות, תדיראן מקבלת את האפשרות לבצע, על חשבונה בלבד,פעולות נוספות להפחת עלויות. שיטה זו מופעלת בהצלחה על ידי תדיראןבפרויקט בית החולים השיקומי הגריאטרי ע"ש פלימן בחיפה.
4.ליווי פרויקט: בשיטה זו תדיראן תלווה את הפרויקט בלבד, כאשר הלקוח מרחיב את מאגר הספקים במטרה ליישם את הפתרון שהוצע לו על ידי תדיראן. תדיראן תלווה את הלקוח בכל שלבי בחירת הספקים והטמעת הפתרון, תרכז את הכנת מסמכי המכרז והחוזים, תסייע בניהול תהליך המכרז, בדיקת ההצעות וקביעת הזוכה, וכן ניהול תהליכי ההטמעה והבטחת תוצאות החיסכון.

תדיראן ESCO ופרויקטים השותף האמיתי שלך בעולם האנרגיה מאמינה בעסקאות המציגות יתרון לכל הצדדים.

לפרטים נוספים:
זאב גרוס zevg@tadiran-group.co.il
נייד 050-6206269 , פקס 03-9283336


תדיראן ESCO ופרויקטים זכתה במכרז "שמים כחולים " המכרז הגדול במדינה להתייעלות אנרגטית של 11 בתי חולים . לחטיבה פתרונות רבים ומגוונים בנושא המיזוג, המים, החשמל ,התאורה ועוד.

בין לקוחותינו
                 
       
לקוחות נוספים