מק"ט

תיאור

52001000803 תצוגה 15R+10I+15I+10A+15A
52001000804 תצוגה 20R, 18 I,21 I,18A,21A
52001001103 תצוגה 25R+30R+350A-350A3
52001001566 תצוגה 28I,32I, 35I-35I3, 28A
52001001567 תצוגה 40R-40R3
52001009993 תצוגה 42I-42I3
GR-30545020 תצוגה SPIRIT-20, 15-17, 20
GR-30545021 תצוגה SPIRIT-8-10
GR-30545557 תצוגהTADIRAN 15-17
GR-30545706 תצוגה TADIRAN 8-10
GR-30547602 תצוגה TADIRAN 20 N
GR-N30545707 תצוגה TADIRAN 8-10 N

 

 

 

52001000803 52001000804 52001001103
תצוגה 15R+10I+15I+10A+15A תצוגה 20R, 18 I,21 I,18A,21A תצוגה 25R+30R+350A-350A3
52001001566 52001001567 52001009993
תצוגה 28I,32I, 35I-35I3, 28A תצוגה 40R-40R3 תצוגה 42I-42I3
GR-30545020 GR-30545021 GR-30545557
תצוגה SPIRIT-20, 15-17, 20 תצוגה SPIRIT-8-10 תצוגהTADIRAN 15-17
GR-30545706 GR-30547602 GR-N30545707
תצוגה TADIRAN 8-10 תצוגה TADIRAN 20 N תצוגה TADIRAN 8-10 N