מק"ט

תיאור

51303512460 פיקוד TAC 911 למזגני WIND- R-SUPER WIND-R
51303513400 פיקוד TAC910 - שוק מקומי למזגני P ו- INV
51307874300 ערכת שדרוג מזגן 1
51602024500 מגן סדר פאזות ALFA 8-2 ALFA SMART
51603543300 פיקוד TAC 602(R22)G2
51603543510 פיקוד אלקטרוני מאדה TAC-680 1&3PH
51603550310 פיקוד מוקשחTAC-602G-4 RoHS
51603550410 פיקוד מוקשחTAC-602G-5 B RoHS
52001001094 פיקוד מאייד 30R+25R
52001001095 פיקוד מעבה 30R
52001001369 פיקוד מעבה 15R
52001001370 פיקוד מאייד 10I
52001001371 פיקוד מאייד 15R
52001001373 פיקוד מאייד 350A-350A3
52001001374 פיקוד מעבה 15R
52001002032 פיקוד מעבה S/WIND 20
52001002153 פיקוד מאייד 18I
52001002196 פיקוד מאייד 21A
52001002200 פיקוד מאייד 18A
52001002214 פיקוד מאייד 15I
52001009927 פיקוד מאייד 28I+32I +35I-35I3+42I-42I3
52001009953 פיקוד מעבה 28I+28A
52001009994 פיקוד מעבה 35I-35I3+42I-42I3
52001010118 פיקוד מאייד 10A
52001010152 פיקוד מאייד 15A
GR-30030307 פיקוד TADIRAN 20 N
GR-30030328 כרטיס ראשי PCBSPIRIT/TADIRAN-15-17
GR-30030329 כרטיס ראשי PCBSPIRIT/TADIRAN-8-10
GR-30035079 כרטיס ראשי PCBSPIRIT/TADIRAN-20
GR-30135032 פיקוד TADIRAN 15-17 N
GR-N30135033 פיקוד TADIRAN 8-10 N

 

 

51303512460 51307874300 51602024500
פיקוד TAC 911 למזגני WIND- R-SUPER WIND-R ערכת שדרוג מזגן 1

מגן סדר פאזו

ת ALFA 8-2 ALFA SMART

51603543300 51603543510 51603550310
פיקוד TAC 602(R22)G2 פיקוד אלקטרוני מאדה TAC-680 1&3PH פיקוד מוקשחTAC-602G-4 RoHS
51603550410 52001001094 52001001095
פיקוד מוקשח TAC-602G-5 B RoHS פיקוד מאייד 30R+25R פיקוד מעבה 30R
52001001369 52001001370 52001001371
פיקוד מעבה 15R פיקוד מאייד 10I פיקוד מאייד 15R
52001001373 52001002153 52001002196
פיקוד מאייד 350A-350A3 פיקוד מאייד 18I פיקוד מאייד 21A
52001002200 52001002214 52001009927
פיקוד מאייד 18A פיקוד מאייד 15I פיקוד מאייד 21A
GR-30035079 GR-30135032 GR-N30135033
כרטיס ראשי PCBSPIRIT/TADIRAN-20 פיקוד TADIRAN 15-17 N פיקוד TADIRAN 8-10 N
51608670300    
קופסת חשמל מעבה WIND INVERTER