מק"ט

תיאור

51301800200 קבל מנוע 2MF 400V
51301800210 קבל מנוע 2.5MF 400V
51301800300 קבל מנוע 3MF 400V
51301800400 קבל מנוע 4MF 400V
51301800500 קבל מנוע 5MF 400V
51301800600 קבל מנוע 6MF 400V
51301800800 קבל מנוע 8MF 400V
51301801000 קבל מנוע 10MF 400V
51301801100 קבל מנוע 10.5MF 400V
51301801200 קבל מנוע 12MF 400V
51301801700 קבל מדחס 17.5MF 370V
51301802500 קבל מדחס 25MF 370V
51301803000 קבל מדחס 30MF 370V
51301832500 קבל מדחס 25MF 370V U.L.
51301833500 קבל מדחס 35MF 370V U.L.
51301834000 קבל מדחס 40MF 370V U.L.
51301834500 קבל מדחס 45MF 370V U.L.
51301835000 קבל מדחס 50MF 370V U.L.
51301835500 קבל מדחס 55MF 370V U.L.
51301836000 קבל מדחס 60MF 370V U.L.
51302040480 קונטקטור פארנס
51302041200 קונטקטור תלת פזי

 

 

 

51301800200 51301800210 51301800300

2 MF 400V

קבל מנוע

2.5 MF 400V

קבל מנוע

3 MF 400V

קבל מנוע

51301800400 51301800500 51301800600

4 MF 400V

קבל מנוע

5 MF 400V

קבל מנוע

6 MF 400V

קבל מנוע

51301800800 51301801000 51301801100

8 MF 400V

קבל מנוע

10 MF 400V

קבל מנוע

10.5 MF 400V

קבל מנוע

51301801200 51301801700 51301802500

12 MF 400V

קבל מנוע

17.5 MF 370V

קבל מדחס

25 MF 370V

קבל מדחס

51301803000 51301832500 51301833500

30 MF 370V

קבל מדחס

25 MF 370V U.L.

קבל מדחס

35 MF 370V U.L.

קבל מדחס

51301834000 51301834500 51301835000

40 MF 370V U.L.

קבל מדחס

45 MF 370V U.L.

קבל מדחס

50 MF 370V U.L.

קבל מדחס

51301835500 51301836000 51302040480

55 MF 370V U.L.

קבל מדחס

60 MF 370V U.L.

קבל מדחס

קונטקטור פארנס
51302041200
קונטקטור תלת פזי