תדיראן הולדינגס

תדיראן הולדינגס

תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בשליטתה עוסקת בעיקר ביבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי

תדיראן הולדינגס הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בת"א  החל משנת 1991