תדיראן הולדינגס

תדיראן הולדינגס

תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בשליטתה, עוסקת בעיקר בייבוא, ייצור ושיווק מוצרי חשמל לשימוש ביתי. 

לקבוצה גם רשת חנויות קונספט וחנויות עודפים, באמצעותן היא משווקת מוצרי חשמל ביתיים לצרכנים הסופיים. תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (סימול: תדיראן) החל משנת 1991

לקבוצה גם רשת חנויות קונספט וחנויות עודפים, באמצעותן היא משווקת מוצרי חשמל ביתיים לצרכנים הסופיים. תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (סימול: תדיראן) החל משנת 1991