AQUAAIR

בלעדי וייחודי לתדיראן

AQUAAIR INVERTER

מערכת היברידית חכמה חידוש טכנולוגי מבית תדיראן המערכת ההיברידית החדשה אשר פותחה בלעדית ע"י תדיראן מאפשרת מיזוג של המבנה בתוספת חימום מים לצריכה, במקום השיטה המסורתית בה חימום המים מתבסס על קולטי שמש בקיץ וגופי חימום בחורף.

סוד ההצלחה של מערכת האקווה איר הינה בחיסכון המירבי בזמן פעולת המזגן בקירור שמנתב את האנרגיה לטובת חימום המים ללא עלויות חשמל נוספת. פתרון אולטימטיבי לבתים שאינם מצויידים בקולטי שמש . היעילות של גוף חימום רגיל מגיע ל- COP 1 בהשוואה ליעילות האנרגטית של מערכת האקווה איר המגיעה ל- COP 3. (COP = יחס בין התפוקה המתקבלת לחשמל הנצרך )

מגוון מצבים לאפקטיביות מקסימלית! 

מצב : STAND BY במצב זה שהינו במצב חימום המים בלבד המים מתחממים פי 3 מהר יותר לעומת גוף חימום סטנדרטי , זמן חימום המים נמשך כ 40- דקות בהשוואה לחימום באמצעות גוף חימום 2.5 קוו"ט.

התוצאה: חימום מים מהיר פי 3 יותר בהשוואה לחימום באמצעות גוף חימום = חסכון של 5.3 קווט"ש

איך זה עובד?

המערכת ההיברידית מכילה יחידה חיצונית מיני מרכזי אינוורטר בשילוב קופסת AQUA BOX שבה נמצאים מחליף החום, משאבת מים ופיקוד חכם אשר מתחבר לדוד המים וליחידה הפנימית המתוקנת בבית )מאדה(. המערכת מכילה בקרה חכמה באמצעות פנל הפעלה ייעודי אשר מותקן ליד המקלחת , פנל הפעלה זה מאפשר ללקוח הסופי לראות את קצב התחממות המים על גבי סקלה ומספרים בתצוגה. כמו כן פנל הפעלה זה מכיל אפשרות לכיוון טיימר הפעלה וכיבוי להפעלה יומית.

המערכת מוצעת בדגמי WIND INV 55+65 המיוצרים בישראל

פונקציית שבת הפעלת מזגן ללא חשש חילול שבת, בלעדי בתדיראן.

תומך גלאי נפח (אופציונאלי) גלאי נפח (אפשרות חיבור למזגן) הפעלה או הפסקת פעולת המזגן ע"י זיהוי נוכחות אדם בחדר לחיסכון ניכר בחשמל (אופציונלי, אספקה בנפרד).

הפעלה בבקרה כפולה הפעלת המזגן הן מהשלט והן מהפיקוד הקבוע במזגן.

I FEEL - התאמת טמפרטורת החדר בהתאם לאיזור הימצאות השלט.

AUTO RESTART - חזרה אוטומטית למצב פעולה אחרון במצב של הפסקת חשמל, שעון שבת או טיימר.

AUTO - החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר

TIMER x4 - הפעלת/הפסקת המזגן באופן אוטומטי, לפי כיוון מראש עד ארבעה פרקי זמן ב 24- שעות .( TAC 292)

BMS - מגע יבש המאפשר כיבוי והדלקת המזגן במתח נמוך.

TIMER - תכנות המזגן להדלקה/כיבוי באופן אוטומטי לפי כיוון מראש.

SLEEP - פונקציית לילה-תכנות לטמפרטורה משתנה בשעות הלילה. מאפשרת שינוי אוטומטי של טמפרטורה בקירור ובחימום לנוחות מיידית וחיסכון בחשמל.