מק"ט

תיאור

5200100800 מאיץ 1 15R
51302130800 מאיץ פלסטיק
51302131100 מאיץ למאדה
51302131200 מאיץ למאדה
51302131300 מאיץ למאדה TNL 35
51302131400 מאיץ למאדה
51302131500 מאיץ למאדה
51302132400 מאיץ ימין 107 מ"מ TQL-60/603
51302132500 מאיץ שמאל107 מ"מ TQL-60/603
51302132600 מאיץ 10x12 ANL-N-75-90
51302132700 מאיץ 10x10 ANL-N-35-60
51302132800 מאיץ למאדה G-3 ציר8 ממ קוטר 106ממ
51302132900 מאיץ למאדה שמאל TQL-N-35 קוטר 106 ממ
51302133000 מאיץ למאדה ימיןTQL-N-35 קוטר 106 ממ
52001000800 מאיץ 1 10I-R-I
52001000802 מאיץ 1 18I=21
52001001067 מאיץ 1 25R=30-35-28--32
52001001530 מאיץ 1 40R-40R3
52001001531 מאיץ 2 40R-40R3
52001001877 מאיץ 1 S/WIND 55/3
52001001894 מאיץ 2 S/WIND 55/3
52001002193 מאיץ 1 15A
52001002354 מאיץ 1 21A
GR-10352001 מאיץ_SPIRIT/TADIRAN-8-10
GR-10352005 מאיץ_SPIRIT/TADIRAN-15-17
GR-10352022 מאיץ_SPIRIT/TADIRAN-20

 

 

 

51301800200 51302130800 51302131100
מאיץ 1 15R מאיץ פלסטיק מאיץ למאדה
51302131200 51302131300 51302131400
מאיץ למאדה מאיץ למאדה TNL 35 מאיץ למאדה
51302131500 51302132400 51302132500
מאיץ למאדה מאיץ ימין 107 מ"מ TQL-60/603 מאיץ שמאל107 מ"מ TQL-60/603
51302132600 51302132700 51302132800
מאיץ 10x12 ANL-N-75-90 מאיץ 10x10 ANL-N-35-60 מאיץ למאדה G-3 ציר8 ממ קוטר 106ממ
51302132900 51302133000 52001000800
מאיץ למאדה שמאל TQL-N-35 קוטר 106 ממ מאיץ למאדה ימיןTQL-N-35 קוטר 106 ממ מאיץ 1 10I-R-I
52001000802 52001001067 52001001530
מאיץ 1 18I=21 מאיץ 1 25R=30-35-28--32 מאיץ 1 40R-40R3
52001001531 52001001877 52001001894
מאיץ 2 40R-40R3 מאיץ 1 S/WIND 55/3 מאיץ 2 S/WIND 55/3
52001002193 52001002354 GR-10352001
מאיץ 1 15A מאיץ 1 21A מאיץ_SPIRIT/TADIRAN-8-10
GR-10352005 GR-10352022  
מאיץ_SPIRIT/TADIRAN-15-17 מאיץ_SPIRIT/TADIRAN-20