תעודת אחריות דיגיטלית

רכשת מזגן? כאן תוכל לעדכן את תעודת האחריות